ניסוי מבוקר להערכת השפעתה של תוכנית קידום בריאות על התנאים הסביבתיים בגני הילדים בישראל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

רקע: מחלות ילדים מדבקות מהוות בעיית בריאות ציבור חמורה. לעתים קרובות גני ילדים מהווים מוקדים להתפשטות מחלות בקרב ילדים. מחקר זה בודק את השפעתה של תכנית התערבות בנושא היגיינה, על התנאים הסביבתיים בגני הילדים. שיטות: כדי לעמוד על השפעתה של התכנית, נערך ניסוי מבוקר: 40 גנים נבחרו לניסוי וחולקו באקראי לשתי קבוצות: התערבות וביקורת. התכנית הופעלה בשלב ראשון בקבוצת הניסוי ולאחר מכן בגנים שבקבוצת הביקורת. וכך, כל הגנים המשתתפים קיבלו את התכנית באופן "מדורג". תוכנית ההיגיינה כללה גורמים הקשורים לגננות, לסייעות, לאחיות הפועלות בגנים, לילדים ולהוריהם. במאמר מופיע דיווח על שבעה תנאים סביבתיים המהווים גורמים מכריעים: הימצאות סבון, הימצאות מתקנים לסבון, הימצאות מגבות נייר, הימצאות מתקן למגבות נייר, הימצאות מגבות בד, הימצאות ספלים משותפים והימצאות ספלים אישיים. תוצאות התנאים ההתחלתיים של היגיינה סביבתית היו ירודים. ההתערבות הגבירה באופן מובהק את שיעורי הימצאות הסבון בקבוצת הניסוי מול הביקורת, ואת שיעור המגבות הנייר והימצאות הספלים האישיים. מתקנים למגבות נייר והימצאות מגבות בד לא הושפעו באופן מובהק. מסקנות: התנאים ההתחלתיים של היגיינה סביבתית, בגני הילדים בישראל שנחקרו, היו לקויים. הצלחת ההתערבות בקידום שינוי סביבתי שופכת אור על הפוטנציאל הגלום בגני-ילדים כאתר מבטיח לקיום פעילויות לקידום בריאות. יישום מוצלח של מערך המחקר מראה כי ניתן לבצע הערכה קפדנית של תכנית לקידום בריאות בסביבת הקהילה בישראל. (מתוך המאמר) Refereed/Peer-reviewed
Original languageHebrew
Pages (from-to)15-24
Number of pages10
Journalקידום בריאות בישראל
Volume2
StatePublished - 2009

IHP Publications

  • ihp
  • Communicable diseases
  • Early childhood education
  • Health promotion
  • Hygiene
  • People with social disabilities -- Education
  • Physical education for children

Cite this