ניהול בין-לאומי

אורלי יחזקאל, יעל אונגר, עודד שנקר

Research output: Book/ReportBook

Abstract

מאז מלחמת העולם השנייה מתחולל שינוי מתמשך בדפוסיה של הפעילות העסקית הבין-לאומית. אלפי חברות, במדינות שונות ברחבי העולם, החלו להתפתח לישויות המנוהלות בראייה גלובלית. חברות אלה מתפרסות ברחבי העולם תחת כנפיה הרחבות של מגמת הגלובליזציה, אולם עושות את צעדיהן בזהירות לנוכח ההתאגדויות האזוריות. הספר "ניהול בין-לאומי" מתמקד בחברותרב-לאומיות אלה ועוסק בפעילותן המתפרסת מעבר לגבולות של גיאוגרפיה, תרבות ולאום. הספר דן בבעיות הניהול הייחודיות לפירמות הפועלות בשווקים זרים – המבנה הארגוני שלהן, קבלת ההחלטות, ניהול משא ומתן, ניהול המשאב האנושי וניהול שותפויות אסטרטגיות בין-לאומיות.
Original languageHebrew
Place of Publicationרעננה
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה
Number of pages320
ISBN (Print)9650607943
StatePublished - 2005

ULI Keywords

  • uli
  • International business enterprises -- Management
  • Personnel management
  • Strategic planning
  • Corporations -- Personnel management
  • Employment management
  • Human resource management
  • Human resources management
  • Manpower utilization -- Personnel management
  • Personnel administration
  • Planning, Strategic
  • Strategic management
  • Goal setting (Strategic planning)
  • Strategic intent (Strategic planning)

Cite this