משרה, שררה ועמדת מורים: חיי יום-יום בחדר המורים המסתגר

אודרי אדי-רקח, מיכאל חן

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר מציג מחקר העוסק בעמדות מורים כלפי מקום עבודתם, לנוכח תמורות רבות בתנאי עבודתם ועל רקע כרסום מתמשך ביוקרתם בעיני הציבור. מן המחקר משתמע כי שינויים משמעותיים במערכת החינוך ייתכנו בכפוף לשינויים בתנאי העבודה של המורים, שעיקרם - העצמת תפקידם. עם זאת, המאמר מציין שורה של סיכונים הגלומים במציאות של הרחבת סמכויות ותפקידים של מורים, וקורא לבתי הספר להפעיל שיקול דעת קפדני בסוגיה זו.
Original languageHebrew
Title of host publicationהחינוך במבחן הזמן (קובץ בעריכת איתן פלדי)
Place of Publicationתל אביב
Publisherהוצאת רמות - אוניברסיטת תל אביב
Pages426-431
Number of pages6
ISBN (Print)965274235x
StatePublished - 1997

IHP Publications

  • ihp
  • Attitude (Psychology)
  • Employment
  • Schools
  • Teachers
  • בתי ספר
  • מורים
  • מעמד מקצועי -- מורים
  • עמדות
  • תנאי עבודה

Cite this