משפט המכונה: אבטחת מידע וחוק המחשבים

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר דן בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995, בשני צירים מרכזיים. הראשון, הוא ניתוח פרשני של החוק. המחבר מראה כיצד הפרשנות התכליתית של חוק המחשבים צריכה לנבוע מהבנת הטכנולוגיה שבה מדובר. את הוראות חוק המחשבים יש לפרש, לפיכך, על רקע עקרונות יסוד של אבטחת מידע. פרשנות זו באה על רקע תפישה רחבה יותר של היחס המורכב והדיאלקטי שבין משפט לטכנולוגיה. הפרשנות המוצעת מספקת הנחיה כיצד יש לפרש את העבירות השונות של החוק, ובמיוחד את העבירות שעניינן חדירה שלא כדין לחומר מחשב, שיבוש והפרעה למחשב ועריכת נגיף מחשב, וקושרת אותן לעקרונות של אימות זהות, בקרת גישה, שלמות המידע וזמינותו. על רקע סביבה פרשנית זו, מתנגד מחבר המאמר להחלת העוולה של הסגת גבול במיטלטלין בסביבה הממוחשבת. הצירשל המאמר בוחן את גורלו של חוק המחשבים בפסיקת בתי המשפט בעשור האחרון ומנסה לפענח את עמדת בתי המשפט בשאלת היחס שבין משפט לטכנולוגיה. הדיון מצביע על שני נרטיבים עיקריים שהתפתחו בפסיקה בקשר לעבירות מחשב. האחד מגולם בפרשת האנלייזר, ובו משרטט בית המשפט את ההאקר כילד סורר ומקצה לעצמו את תפקיד המחנך ומושיע הטכנולוגיה. הנרטיב השני מגולם בפרשת אבי מזרחי. הדיון שם משקף תפישה רחבה ונכונה יותר של הסביבה הטכנולוגית ושל תפקיד המשפט בה (תקציר מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)315-357
Number of pages43
Journalשערי משפט
Volume4
Issue number2
StatePublished - 2006
Externally publishedYes

IHP Publications

  • ihp
  • Computer crimes
  • Computers -- Law and legislation
  • Data protection
  • אבטחת מידע
  • משפט ומחשבים
  • עבריינות מחשבים

Cite this