משמעות הבית בעיני נערות שברחו מביתן

עמית מוזיקנט, עינת פלד

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

במחקר המוצג במאמר נבדקה המשמעות שמייחסות נערות שברחו מביתן למושג בית ולביתן המציאותי, שממנו ברחו. בבסיס המחקר עמדה ההנחה כי נערות שברחו מביתן מקיימות דיאלוג מורכב עם המושג בית. לפיכך, "סיפור הבית" של נערות אלה עשוי לסייע בהבנת גווניו המרובים של הבית, גם אלה שאינם אידיאליים, וכן בהרחבת הידע הקיים אודות התופעה של בריחת נערות מביתן. המחקר התבסס על ראיונות עם 15 נערות בנות 21-13 שברחו מביתן. ממצאי המחקר מעידים עם דיאלוג פנימי טעון שניהלו המשתתפות בין תפיסת הבית כקיים לבין תפיסתו כלא קיים בחייהן: בין "יש בית" ל"אין בית". המשמעויות שייחסו לבית היו קשורות במידה רבה למשמעות של היעדר בית. מן הממצאים עולה מרכזיותם של היבטים פסיכולוגיים בהבנת משמעותו של הבית וקיומו כמרחב פנימי שהוא חלק מהאישיות. יחד עם זאת, הממצאים מצביעים על קיומו גם כמרחב חיצוני, המושפע מהבניות חברתיות המחלחלות מן החוץ אל הפנים, אל התוך-אישי (תקציר מתוך המאמר). Refereed/Peer-reviewed
Original languageHebrew
Pages (from-to)383-410
Number of pages28
Journalחברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית
Volume28
Issue number4
StatePublished - 2008

IHP Publications

  • ihp
  • Children
  • Home
  • Homeless persons

Cite this