משיכות כספים נרשמו במאזן כהלוואות לבעל מניות

יואב ציוני

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

החל משנת 1995 ועד שנת 2003, המערער משך כספים (במליוני ש"ח) משתי חברות שבשליטתו. המשיכות נרשמו במאזן כהלוואות לבעל מניות, והמערער לא החזיר את הכספים. על הסכומים נצברו ריבית והפרשי הצמדה, על פי הוראות סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א - 1961 (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)20-24
Number of pages5
Journalידע למידע
Volume371
StatePublished - 2007

IHP Publications

  • ihp
  • מס הכנסה
  • Income tax
  • תקבולים
  • פסקי דין
  • Verdicts
  • הלוואות
  • Loans

Cite this