משיח של זיכרון לשיח של זכויות: ארגוני החברה האזרחית וזכויות ניצולי השואה

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמר זה דן בשאלת תפקידם של ארגוני החברה האזרחית בקידום תהליכי שינוי מדיניות. המאמר מבוסס על חקר מקרה שבחן את פעילות ארגוני החברה האזרחית לקידום זכויותיהם החברתיות של ניצולי השואה בישראל. על פי ממצאי המחקר, תפיסת מצבם של הניצולים השתנתה במהלך השנים, מבעיה של פרטים בעשורים הראשונים של המדינה לבעיה פוליטית בשנים האחרונות. אפשר לקשור שינויים אלה למאמציהם של הארגונים להגדיר ולהבנות את הבעיה מבחינה פוליטית. כמו כן מנתח המחקר את האסטרטגיות ואת דרכי הפעולה שאימצו הארגונים כדי לקדם הכרה חברתית בבעיה, ומתאר את תרומתם הייחודית לתהליך שינוי המדיניות. מבחינה תיאורטית אפשר לומר, שלארגונים היה תפקיד מרכזי בקידום השינוי לאור הכוח הרב שהגישה הפלורליסטית מעניקה להם בבואם לייצג תביעות ואינטרסים כלפי השלטון בחברה דמוקרטית, אך לא פחות מכך לנוכח מסורות היסטוריות ומאפיינים ייחודיים של המוסדות הפוליטיים והחברתיים בישראל שיצרו תשתית נוחה וסביבה מתאימה לקידום השינוי. לאור זאת, המאמר מציע מודל תיאורטי להבנת פעילותם של ארגונים לקידום זכויות של אוכלוסיות מודרות. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)563-589
Number of pages27
Journalחברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית
Volume33
Issue number4
StatePublished - 2013

IHP Publications

  • ihp
  • Civil society
  • Holocaust survivors
  • Social policy
  • Social problems

Cite this