משולשים ו"לא-משולשים" בגן הילדים: דוגמאות ידידותיות ודוגמאות שאינן ידידותיות של משולשים ושל "לא משולשים": הפעילות בגנים של ירדנה ושל ענת

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

מיון היא אחת המיומנויות הבסיסיות אשר בגני הילדים שוקדים על פיתוחה (משרד החינוך והתרבות, תשנ"ד, עמ' 37). התייחסות לצורות הנדסיות מזמנת כר נרחב לעיסוק במיון הכרת דוגמאות ואי-דוגמאות של צורות שונות (משולשים, מרובעים, עיגולים ועוד). נציין כי במדינות רבות, ובכללן ישראל, מומלץ לעסוק בגני הילדים באבחנה בין דוגמאות לבין אי-דוגמאות של צורות גיאומטריות. כך, למשל, ארגון מורי המתמטיקה בארה"ב ממליץ כי "ילדים [בגן] יראו דוגמאות רבות של צורה גיאומטרית מסוימת ומגוון של אי-דוגמאות שלה. למשל, צורות הדומות למשולשים אך אינן משולשים" (NCTM, 200, p. 98 - תרגום של כותבות המאמר). מרחב הדוגמאות והאי-דוגמאות של צורות הנדסיות הוא אין-סופי. ההנחיה להציג לילדים בגן דוגמאות ואי-דוגמאות רבות אינה מספקת מידע המסייע בבחירתן. השאלות המתעוררות הן: מה לבחור? כיצד לבחור דוגמאות ואי-דוגמאות? כיצד ליצור אצל ילדי הגן דימוי מושג התואם את הגדרת המושג? (הכותבות משתמשות במונחים "דימוי מושג" ו"הגדרת מושג" כפי שהם מוצגים במאמרם הקלאסי של Tall & Vinner, 1981 בעמ' 152. כלומר, הדימוי "מושג" הוא "אוסף של כל המבנים הקוגניטיביים הקשורים במושג, הכולל את אוסף כל התמונות המנטליות, התכונות והתהליכים הקשורים במושג". הגדרת המושג, על פי אותם כותבים, היא "האפיון המילולי של המושג"). במאמר זה מתייחסות הכותבות להצגת דוגמאות ואי-דוגמאות של משולשים בגני ילדים, ומתמקדות בתיאור מקרה, מחשבות, רעיונות ושאלות
Original languageHebrew
Pages (from-to)47-53
Number of pages7
Journalמספר חזק 2000
Volume15
StatePublished - 2008

IHP Publications

  • ihp
  • Early childhood education
  • Kindergarten
  • Mathematical ability
  • Mathematics -- Study and teaching
  • Nursery schools
  • Physical education for children
  • Preschool children
  • Triangle

Cite this