מקום, זיכרון ומיתוס בקולנוע הישראלי העכשווי

Research output: Book/ReportBook

Abstract

"מקום, זיכרון ומיתוס בקולנוע הישראלי העכשווי בוחן סרטים תיעודיים ועלילתיים ישראליים ואת האופן שתיאורים של נוף ושטח מספקים נקודת מבט ייחודית של הזהות היהודית ושל הזהות הישראלית. המחברת מדגימה כיצד המרחב הקולנועי הוא מְכל של האירועים העלילתיים, ולא זו בלבד אלא שהוא מאורע בפני עצמו ומטעם עצמו, שכן מרחב ומקום הם יסודות בעלי ערך במשא ומתן מתמשך על הזהות היהודית ועל הזהות הישראלית. הסרטים לוכדים את המראה של המקום והם גם רוקמים רשת עקבות, שאינן ניתנות לשליטה, של מערכות כלכליות, חברתיות ופוליטיות. המרחב והמקום הם מאפיינים חשובים בזהות הישראלית. בעקבות שינוי התנאים גם התפיסה בנוגע למאפיינים הללו משתנה. כאלפיים שנים של גלות יצרו פער בין רעיון המרחב היהודי ובין האופן שמדינת ישראל המודרנית מממשת את הרעיון הזה. פער זה גדל מהקמת המדינה, וביטוייו בקולנוע הישראלי מרובדים. בספר זה המקום והמרחב משמשים הן מושא לניתוח והן כלי תאורטי. הניתוח הביקורתי של הסרטים עוקב אחר החלוקה בין המסגור הקולנועי ובין המסגור הציוני, ובה בעת גם אחר הקשר ביניהם. נקודת מבט חדשנית זו מאפשרת לנו להבחין במוטיבים רבי־ערך בתרבות העכשווית (מפות, גבולות, מחסומים ואזורים צבאיים) ובמיתוס היהודי (גן, מדבר, מים, ירושלים ... [long field truncated]
Original languageHebrew
Place of Publicationתל אביב
Publisherהוצאת עם עובד; ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש - הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ - אוניברסיטת תל אביב
Number of pages295
ISBN (Electronic)9789651327964
StatePublished - 2020

Publication series

Nameעומק שדה: סדרת טיש לקולנוע וטלוויזיה
Publisherהוצאת עם עובד; ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש - הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ - אוניברסיטת תל אביב

DanaCode

 • DanaCode
 • 003200220360

ULI Keywords

 • uli
 • Arab-Israeli conflict -- Motion pictures and the conflict
 • Arab-Israeli conflict in motion pictures
 • Ethnic relations -- Israel
 • Israel -- Ethnic relations
 • Israel -- In motion pictures
 • Jewish-Arab relations in motion pictures
 • Memory in motion pictures
 • Motion pictures -- Israel -- History -- 21st century
 • Mythology in motion pictures
 • קולנוע -- ישראל -- היסטוריה -- המאה ה-21
 • صور متحركة -- إسرائيل -- التاريخ -- القرن الـ 21

Cite this