מעמד האסיפה הכללית בהנפקת מניות (בחינה ביקורתית בעקבות תיקון מספר 3 לחוק החברות)

דוד האן, אסף חמדני

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמר זה בוחן באורח ביקורתי את ההגנות שמעניק חוק החברות לבעלי המניות בחברה מפני פגיעה בזכויותיהם בדרך של הנפקת מניות בחברה. ככלל, חוק החברות בישראל מתייחס להנפקת מניות כעניין המסור לסמכותה של ההנהלה. עם זאת, כאשר הנפקת המניות מתבצעת במסגרת הצעה פרטית או מיזוג העונים לתנאים הקבועים בחוק, דורש המחוקק את אישורה של האסיפה הכללית להנפקת המניות. המאמר מצביע על כמה ליקויים המאפיינים את חוק החברות בעקבות תיקון מס' 3, תוך התמקדות בשלושה מישורים שונים. ראשית, במישור הפרשנות המשפטית מותירה החקיקה החדשה שאלות רבות ללא מענה ובכך יוצרת חוסר בהירות באשר להיקף ההגנה מפני דילול בעלי המניות. חוסר בהירות זה מהווה חיסרון משמעותי עבור חקיקה שמטרתה לקבע נורמות התנהגות עבור יוזמי עסקות. שנית, ההסדרים הקבועים בחוק החברות מצביעים על היעדר עקביות בגישתו של המחוקק הישראלי באשר לנסיבות שבהן יש צורך בהענקת הגנה לבעלי מניות קיימים מפני הנפקת מניות. המאמר מראה כי קיים חוסר אחידות נטול הצדקה עניינית בין ההגנות המוענקות לבעלי המניות בעסקאות שונות. יצירת הבחנות שרירותיות בהיקף הדרישות המשפטיות החלות ביחס למתווים שונים של עסקאות עלולה לעוות את שיקוליהם של מתכנני עסקאות ובכך לפגוע ביעילות במשק. לבסוף, במישור המדיניות הראויה - ספק אם ההסדרים הקבועים בחוק עולים בקנה אחד עם ההגנה הרצויה לבעלי המניות לאור מבנה הבעלות הריכוזית בשוק ההון הישראלי (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)149-182
Number of pages34
Journalקרית המשפט: שנתון הקריה האקדמית
Volume6
StatePublished - 2006

IHP Publications

 • ihp
 • Consolidation and merger of corporations
 • Corporate governance
 • Corporation law -- Israel
 • Stockholders
 • Stocks
 • בעלי מניות
 • הנפקת ניירות ערך
 • חוק החברות, התשנ"ט- 1999
 • מיזוג חברות ועסקים
 • שליטה (חברות)

Cite this