מעמדן של הנהגות הורים בבית הספר - בחינה של יחסי כוח במערכת החינוך היסודית בישראל

אודרי אדי-רקח, קרן סנדק

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המחקר המוצג בפרק מתבונן בתופעה של מעורבות הורים מאורגנת, ובוחן את היחסים בין הנהגות ההורים למנהלים בבתי ספר ממעמד חברתי-כלכלי נמוך בהשוואה לגבוה. המחקר מתבסס על ראיונות עומק עם מנהלים, יושבי ראש הנהגות הורים, חברי הנהגה וכן תצפיות במפגשי הנהגות ההורים בבתי ספר ממעמד חברתי-כלכלי נמוך ובבתי ספר ממעמד חברתי-כלכלי גבוה. הממצאים מצביעים על דפוסים שונים, ולעיתים אף מנוגדים, של קשר בין מנהלים לבין הנהגות ההורים, בשתי הסביבות החברתיות שנבדקו: במעמד חברתי-כלכלי נמוך, המנהלים מעוניינים להעצים את הנהגות ההורים ומנסים לגשר בין בית הספר וההורים תוך שמירה על מערך הסמכויות בבית הספר. בבתי ספר ממעמד חברתי גבוה, המנהלים פועלים לצמצום כוחם ולהדרת ההורים ממעורבות בבית הספר ונעזרים בהורים באופן אינסטרומנטלי למול הרשות המקומית. המאמר דן בהשלכות התאורטיות והפרקטיות של הממצאים (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationמבטים מצטלבים: שותפות חינוכית בין הורים לבין צוותי חינוך (קובץ בעריכת יצחק גילת ועידית טבק)
Place of Publicationתל-אביב
Publisherרסלינג
Pages17-60
Number of pages44
StatePublished - 2022

IHP Publications

 • ihp
 • Authority
 • Communities
 • Cooperativeness
 • Education -- Israel -- Administration
 • Education -- Parent participation
 • Leadership
 • Parent-teacher relationships
 • School management and organization -- Parent participation
 • School principals
 • Schools
 • Social stratification
 • בתי ספר
 • הורים ובית הספר
 • הורים ומורים
 • מנהיגות
 • מנהלי בתי ספר
 • מעורבות הורים בחינוך
 • מערכת החינוך
 • סמכות
 • קהילה
 • ריבוד חברתי
 • שיתוף פעולה

Cite this