מנופים לקידום פיתוח עירוני בר-קיימא בישראל: [חזית המחקר]

איל ששון, אבי גוטליב

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

ערים בנות זמננו עומדות בפני אתגרים רבים בהתמודדות עם הצרכים של אוכלוסיות צומחות, כגון דיור, תשתיות, תחבורה, אנרגיה ותעסוקה. צרכים אלה מביאים להאצה בצריכת המשאבים ולהגברת ייצור הפסולת, וגורמים להשפעות שליליות על הסביבה.כיצד ערים יכולות ליישם מדיניות שמטרתה להשיג קיימות כלכלית, חברתית וסביבתית? מהם המנופים שמסייעים לקידום מדיניות עירונית בת-קיימא? אילו תוכניות ערים יכולות לקדם כדי להבטיח פיתוח עירוני בר-קיימא, תוך שמירה על יעילות כלכלית ושיפור רמת החיים? כדי לענות על השאלות האלה ערכנו ניתוח השוואתי בין שלוש ערים ישראליות שהחלו לקדם תוכניות קיימות, ובין פרייבורג, עיר גרמנית הנחשבת ל"מודל אידיאלי" של קיימות עירונית. במחקר זה אנו מציעים הערכה של התכנון, ההצלחה והאפקטיביות של התוכניות הסביבתיות השונות שיושמו בערים השונות. הערכה זו מתבססת על סולם מדידה שפיתחנו על פי מדדים של ניהול משאבים, מדיניות אקלים וייעול השימוש באנרגיה, תחבורה וניידות, שימושי קרקע ומצב המגוון הביולוגי, צמיחה כלכלית ותעסוקה ואיכות חיים.המחקר מספק תובנות לגבי תהליך היישום של פיתוח בר-קיימא בערים הישראליות. תוצאות המחקר תומכות בכך שביסוסה של מחלקת קיימות עצמאית במבנה הארגוני של העירייה מבטיח שהיבטי הקיימות – הכלכלי, החברתי והסביבתי ישתלבו בתוכניות הפיתוח העירוני, ואף מביא ליישום נרחב יותר של תוכניות קיימות עירונית. זאת ועוד, הניתוח של ארבעת המקרים מלמד כי מדיניות משתפת של הרשות המקומית יכולה להביא לשיתוף הציבור בתהליך קבלת ההחלטות באופן מיטבי, ומגבירה את מעורבות הציבור באופן שיבטיח את הצלחתן של תוכניות קיימות עירוניות. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Journalאקולוגיה וסביבה
StatePublished - 2023

IHP Publications

 • ihp
 • City planning
 • Environmental policy
 • Environmental quality
 • Freiburg im Breisgau (Germany)
 • Hod HaSharon (Israel)
 • Kfar Sava (Israel)
 • Local government
 • Municipal government
 • Political participation
 • Ra'anana (Israel)
 • Sustainability
 • Sustainable development
 • Urban ecology (Sociology)

Cite this