מנהיגות נשית בארגוני חינוך: הייחודיות הישראלית בקונטקסט הבינלאומי

יזהר אופלטקה, רחל הרץ-לזרוביץ

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מערכת החינוך בישראל, המורכבת מארבע תת מערכות חינוך (מערכת החינוך הממלכתית, הממלכתית דתית, החרדית והערבית) משקפת במידה רבה את הסקטורים החברתיים המרכזיים בחברה הישראלית, השונים זה מזה בהיבטים התרבותיים, חברתיים וחינוכיים. לדעת כותבי המאמר, יש לחלוקה הסקטוריאלית הזו בחינוך השפעה על אופן מנהיגותן של נשים בארגוני חינוך. מכאן מטרתו של המאמר הזה היא לסקור מספר סוגיות בינלאומיות הקשורות למגדר ולמנהיגות נשית בחינוך. כמחסומים לכניסת נשים לתפקידי הניהול, הבדלים בהפעלת המנהיגות בין מנהלים לבין מנהלות בתי ספר, והתנסויות שונות בעבודה לשני המינים. זאת ועוד: המאמר חפץ להציג את קולן של מנהלות בחברה הישראלית ואת סיפורן על רקע תהליך הפמיניזציה המואץ של תפקיד מנהל בית הספר בסקטורים חינוכיים שונים ותוך הדגשת ייחודן ביחס לעמיתותיהן מעבר לים. מסקנתו הכללית של המאמר היא כי סיפורן של מנהלות מהסקטור הממלכתי מזכירה, במידה רבה, את סיפורן של מנהלות מהעולם המערבי, הנהנות מהיותן חלק מחברה ליברלית הדוגלת בשוויון בין המינים ומאפשרת, כפועל יוצא מכך, הפגנת מנהיגות נשית. לעומת זאת, מנהלות מסקטורים חינוכיים אחרים בחברה הישראלית, בעיקר החרדיות וערביות, מספרות סיפור דומה לזה העולה במחקרים העוסקים בחברות מסורתיות במדינות מתפתחות. הן נאלצות לנווט בין זהותן הנשית לבין ערכים חברתיים המגדירים מנהיגות במונחים גבריים ומדירים נשים מהספרה החברתית הזו. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)51-73
Number of pages23
Journalעיונים במינהל ובארגון החינוך
Volume32
StatePublished - 2011

IHP Publications

 • ihp
 • Education -- History
 • Education -- Israel -- Administration
 • Educational leadership
 • Jewish women
 • Palestinian Arabs -- Education -- Israel
 • School principals
 • Sex
 • Ultra-Orthodox Jews
 • Women executives
 • Women in education
 • Women, Arab
 • חינוך -- היסטוריה
 • מגדר
 • מנהיגות חינוכית
 • מנהלי בתי ספר
 • מערכת החינוך
 • נשים בחינוך
 • נשים חרדיות
 • נשים מנהלות
 • נשים ערביות
 • ערבים בישראל -- חינוך

Cite this