מן הצד השני של הסורגים ילדים: לאבות אסירים - הקשר בין לכידות משפחתית למצב רגשי ולמצב תפקודי

נורית מדיני-לוי, רבקה סויה

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

במאמר זה מוצגים ממצאי מחקר שבחן את הקשר בין הלכידות המשפחתית לבין מצבם הרגשי ומצבם התפקודי של ילדים לאבות אסירים. מאסר אב עלול ליצור לחץ חריף אצל משפחתו בכלל וילדיו בפרט, ולתת אותותיו במצבם הרגשי ובמצבם התפקודי. השלכות אלו מצריכות את בני המשפחה להתמודד עם מורכבות בכל הנוגע לקשר ביניהם כשהאב שוהה בכלא. בישראל אין כמעט מחקרים בתחום. מחקר זה הוא בין המעטים שבחנו תפיסות של ילדים לאבות אסירים, בין המעטים שכלל קבוצת ביקורת, והיחיד שבחן את הקשרים בין מצב הילדים לבין הלכידות המשפחתית. המחקר בוצע בקרב 110 ילדים שאבותיהם שוהים בכלא ובקרב קבוצת ביקורת שכללה 61 ילדים שאבותיהם לא גרים בבית מסיבות אחרות. המחקר חשף את חשיבות הקשרים המשפחתיים בעת שהייתו של האב בכלא מנקודת המבט של ילדיו. על פי הממצאים המרכזיים, רמת הלכידות המשפחתית נמצאה קשורה למצבם הרגשי של הילדים, אך לא למצבם התפקודי. בנוסף נמצא שהלכידות המשפחתית מיתנה את הקשר בין רמת הלחץ הנובעת מהיעדרות האב לבין מצבם הרגשי ומצבם התפקודי של הילדים. נמצאו גם הבדלים בין הקבוצות באשר לאפקט המיתון של הלכידות המשפחתית על הקשר בין תפיסת הילד את רמת הלחץ מהיעדרות האב לבין תפקוד הילד. בשל היעדר תשומת לב לאוכלוסייה זו, ממצאי המחקר עשויים לסייע בבניית תכניות התערבות שנותנות ביטוי לקשרים המשפחתיים של ילדים לאבות אסירים עם אבותיהם ומשפחותיהם. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)68-93
Number of pages26
Journalצוהר לבית הסוהר
Volume18
StatePublished - 2017

IHP Publications

  • ihp
  • Adjustment (Psychology)
  • Father and child
  • Prisoners' families
  • Sense of coherence

Cite this