מן "המנצח" שבמקרא אל "המזמור לדוד" בקומראן: לביאורו של נתון מוקשה ברשימת "חיבורי דוד" שבמגילה 11QPs על רקע מעמדו של השורש נצ"ח בלשון הבית השני

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

במאמר מוצגת בעיה פרשנית: שאלת מקורו ומובנו של המספר התמוה שנוקב בו בעל "חיבורי דוד" במנותו את מספר המזמורים מסוג "תהלים" שחיבר דוד. לפי הניתוח שהוצע במאמר מספר זה אינו נתון קלנדרי אלא זכר למקורות הספרותיים שהמחבר השתמש בהם. פרט זה נראה תוצר של פירוש אוטומיסטי לכתוב "ומנצחים עליהם שלושת אלפים ושש מאות" (דברי הימים ב, ב 1), אשר המונח מנצחים נתבאר בו לפי הוראה משוערת של המונח (ל)מנצח, השגור בכותרותיהם של מזמורי תהלים, ובהתאמה לכתוב בפסקה שבספר מלכים המונה את חיבורי שלמה (מלאכים א, ה 12), אשר רשימת "חיבורי דוד" עוצבה בצלמה. הדיון הלשוני העלה כי המרת המונח 'מנצחים' במונח 'תהלים' נובעת מהבנה פסידו-קלסיציסטית של המילה מנצח. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)יא-יב
Journalמחקרים בלשון
StatePublished - 2008

IHP Publications

 • ihp
 • Bible -- Criticism, interpretation, etc
 • Bible -- Psalms
 • Dead Sea scrolls
 • Hebrew language -- Semantics
 • Hebrew language, Biblical
 • Hebrew language, Talmudic
 • מגילות מדבר יהודה
 • סמנטיקה עברית
 • פרשנות המקרא
 • שפה עברית -- תקופת המקרא
 • שפה עברית -- תקופת חז"ל
 • תנ"ך. תהלים

Cite this