ממדי הפשיעה בישראל בשנים 1990-2010 תוך התמקדות בחברה הערבית

נעם זוסמן, יונתן וודבריג', סאמי מיעארי

Research output: Book/ReportReport

Abstract

ערביי ישראל הם קבוצת מיעוט בעלת מאפיינים ייחודיים, והדבר עשוי להשפיע בין השאר על דפוסי הפשיעה שלהם. בפועל היקף הפשיעה בקרב ערבים עולה על היקפה בקרב יהודים, בשעה ששיעור הפשיעה ביישובים הערביים נמוך מהשיעור ביישובים היהודיים. יש מקום לבחון את דפוסי הפשיעה לפי מגזרים ולפרסם עליהם מידע שוטף, היות שנתונים אלה יכולים לסייע לקבל החלטות — למשל ביחס להקצאת המשאבים למערכות של אכיפת החוק, החינוך והרווחה. - מתוך התקציר
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherחטיבת המחקר - בנק ישראל
Number of pages89
StatePublished - 2016

Publication series

Nameניירות תקופתיים
Publisherחטיבת המחקר - בנק ישראל
Volume2016.2

ULI Keywords

  • uli
  • Criminal statistics -- Israel

Cite this