מכשולים בדרך אל השלום: אמונות חברתיות של סכסוך בלתי נשלט: המקרה הישראלי

Research output: Working paper / PreprintDiscussion paper

Publication series

Nameפרסום מס' 145
Publisherהמכון לחקר הטיפוח בחינוך ליד המועצה הארצית של נשים יהודיות בארה"ב, האוניברסיטה העברית בירושלים - בית הספר לחינוך
ISSN (Print)0792-2329

ULI Keywords

  • uli
  • Arab-Israeli conflict -- Public opinion
  • Arabs in literature
  • Arabs in textbooks -- Israel
  • Education -- Political aspects -- Israel
  • Jewish-Arab relations -- Psychological aspects
  • Education -- Israel -- Political aspects

Cite this