מיפוי 'דילמת הגודל' של בית הספר הקיבוצי העל-יסודי בסוף שנות ה-80 - מודל רב משתנים לצורכי מחקר ויישום

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מאמר זה דן במודל תיאורטי הבוחן את בתי הספר העל יסודיים הקיבוציים על פי חמישה ממדים, המשפיעים זה על זה. הממדים הם: הייחודיות, האוטונומיה, הגודל, המקיפות והאינטגרציה. המאמר מפרט את חמשת הממדים ובודק את מידת הגשמתם בחינוך הקיבוצי העכשווי. פירוט הממדים השונים מאפשר להשתמש במודל לבחינה של בית הספר ולמיקומו ברצף של החינוך הקיבוצי, ואף להבחין בהתפתחות שחלה במשך תקופות זמן. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationבית הספר הקיבוצי בין ייחוד לגודל (קובץ בעריכת יובל דרור ויעקב ליברמן)
Place of Publicationקרית טבעון
Publisherאורנים, המכון לחקר החינוך הקיבוצים
Pages11-20
Number of pages10
StatePublished - 1976

IHP Publications

  • ihp
  • Collective education -- Israel
  • Education, Secondary
  • Schools

Cite this