מיסוי מענק פרישה: סיווגו ושיעור המס הראוי

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

מחבר המאמר מציג בקצרה את פסק דין כבלי ציון (עמ"ה 584/04) ואת הלכת חפץ (ע"א 506/71 חפץ נ' פקיד השומה חיפה) עליה הסתמך, ודן בשאלת סיווגו הראוי של מענק פרישה - האם שכר עבודה או שמא מכירת חוזה העבודה. אם מדובר בשכר עבודה, אזי הלכת חפץ מוטעית ואת חלקו של מענק הפרישה שמעבר לתקרת הפטור יש למסות כהכנסת עבודה ולא כהכנסה פירותית. אם, לעומת זאת, מענק הפרישה הוא הוני, אזי נשאלת השאלה מה שיעור המס שמן הראוי להחיל על אותו חלק ממענק הפרישה שמעבר לתקרת הפטור. המשך המאמר עוסק בהצדקות לאבחנה בין הון לפירות ולקביעת שיעור מס נמוך יותר על רווח הון לעומת הכנסה רגילה, ודן בכך שההצדקות לקיומו של שיעור מס נמוך על רווח הון אינן מתקיימות בהקשרו של מענק הפרישה (תקציר מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)א21-א31
Journalמיסים: דו-ירחון לעניני מיסים
Volume20
Issue number3
StatePublished - 2006

IHP Publications

  • ihp
  • Capital gains tax
  • Income
  • Labor contract
  • Taxation -- Law and legislation

Cite this