מיזם הל"ל - פיתוח מקצועי להטמעת הל"ל בכיתה ולכינון קהילות למידה מקצועיות בית ספריות: רציונל, מבנה התכנית וסיכום ביניים

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

במאמר מציגה המחברת את הרציונל של מיזם הל"ל ואת מבנה התכנית, וכן מסכמת את הלקחים שהופקו מיישום התכנית עד עתה.
Original languageHebrew
Title of host publicationמחקר ויישום בהערכה לשם למידה (הל"ל) של תלמידים ומורים בישראל (קובץ בעריכת מנוחה בירנבוים)
Place of Publicationתל אביב
Publisherמכון מופ"ת
Pages243-260
Number of pages18
ISBN (Print)9789655301557
StatePublished - 2018

IHP Publications

 • ihp
 • Educational tests and measurements
 • Learning
 • Organizational learning
 • Professional learning communities
 • School children
 • Teachers
 • Teachers -- In-service training
 • Teachers -- Training of
 • Team learning approach in education
 • Teams in the workplace
 • הדרכת מורים
 • הערכה מעצבת
 • התפתחות מקצועית -- מורים
 • למידה
 • למידה ארגונית
 • למידה בקבוצות
 • מדידה והערכה בחינוך
 • מורים
 • עבודת צוות
 • קהילות למידה מקצועית
 • תלמידים

Cite this