מידת האמון של מורים בשותפיהם לתפקיד וזיקתה להכנסת חידושים בבתי-ספר

אודרי אדי-רקח, אתי אופיר

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

חשיבותם של יחסי אמון בין שותפים לעשייה החינוכית בולטת במיוחד בתקופה של שינויים חברתיים מקיפים. במערכת החינוך תהליכי הביזור הם אחד הביטויים לשינויים בעלי השלכות על עבודתם של מורים. למחקר זה יש שתי מטרות: האחת היא לבחון את הקשר בין ביזור מערכות החינוך לבין האמון שרוחשים מורים לשותפיהם לתפקיד (מנהל, מורים, הורים ותלמידים) והשנייה היא לבחון את הקשר שבין אמון זה לנכונותם להכניס חידושים בבית-הספר. המחקר המבוסס על מדגם של 149 מורים שהשתתפו בהשתלמויות מורים. הממצאים שעולים מניתוח הרגרסיה הלינארית הצביעו על כך שהאמון מושפע יותר מהמאפיינים של בית-הספר מאשר ממאפייני הפרט. אמון בהורים ובתלמידים, מאפיין מורים שעובדים בבתי-ספר שעברו תהליכי ביזור יותר מאשר מורים שמלמדים בבתי-ספר אחרים. כמו כן נמצא, כי תחושת האמון משפיעה על הנכונות להכניס חידושים בבית-הספר ומהווה גורם מתווך בין מאפייני הארגון לנכונות להכניס חידושים. ממצאי המחקר מעידים על תפקיד הכפול של האמון עבור המורים. מצד אחד הוא מהווה גורם חיוני לעבודה יעילה שמאפשר את הצלחתם של שינויים שמוכנסים לבית-הספר, ומהצד השני הוא מהווה משאב חברתי לביסוס מעמד המורים וכוחם בבית-הספר. (מתוך המאמר) Refereed/Peer-reviewed
Original languageHebrew
Pages (from-to)163-191
Number of pages29
Journalעיונים במינהל ובארגון החינוך
Volume33
StatePublished - 2013

IHP Publications

  • ihp
  • Decentralization in management
  • Education -- Israel -- Administration
  • Educational change
  • Schools
  • Teachers
  • Trust

Cite this