מחשב כף יד כזרז לקריאה אקטיבית

האמה אבו-קשק, דוד מיודוסר, אביגיל אורן

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מחשבי כף היד יוצרים הזדמנויות חדשות לטיפול במידע ובכך מציעים דרכים חדשות ללמידה. המחקר הנוכחי התמקד בבחינת תפקוד מחשבי כף היד כספר אלקטרוני למטרות הוראת שפה בקורס אקדמי. המחקר התבסס על מדגם מתנדבים שהכיל 18 סטודנטים מהפקולטה למדעים מדויקים ומהפקולטה להנדסה הלומדים באוניברסיטת תל–אביב, ואלה למדו טקסטים באנגלית באמצעות הספר האלקטרוני המצוי במחשבי כף היד. כך שכלי המחקר הבסיסי היה הספר האלקטרוני שבמחשבי כף היד מסוג pocket pc , שהותקנו בו טקסטים באנגלית למטרות למידה. למחקר מספר מטרות: א. לבדוק את תדירות השימוש של הסטודנטים בכלי הספר האלקטרוני המצוי במחשב כף היד ב. לתאר את צורות העבודה ואת דפוסי הלמידה המקובלות בספר האלקטרוני המצוי במחשב כף היד ג. לבחון את עמדותיהם של הסטודנטים ביחס ללמידה המשלבת ספר אלקטרוני בקורס אקדמי. במהלך המחקר ביצעו הסטודנטים ארבע מטלות שונות במידת ההנחיה לעבודה עם כלי הספר האלקטרוני: סימון, הערות צד, סימניות, ציור ומילון. הנתונים נאספו מתוך קובצי החומר שעמם עבדו הסטודנטים, באמצעות שאלון עמדות וראיונות מובנים למחצה עם ארבעה סטודנטים. לכן מבחינה מתודולוגית שולבו במחקר הנוכחי שתי גישות, הכמותית והאיכותית, במטרה לערוך הצלבות בין מקורות מידע שונים, לבסס את התוקף ואת האמינות של הממצאים ולצייר תמונה יותר מקיפה של המציאות הנחקרת. ממצאי המחקר מראים כי: תדירות השימוש הגבוהה ביותר הייתה באופציות של סימון טקסט ובמילון. תדירות השימוש בהערות צד הייתה בינונית, ואילו השימוש בציור ובסימניות היה מועט. בעקבות הנתונים הוגדרו ארבע טיפוסי לומדים: לא מסמנים אלא אם נדרש מהם ("פסיביים"), מסמנים בלבד ("חזותיים"), מסמנים וכותבים הערות ("מילוליים"), משתמשים בכל הכלים ("אקטיביים"). בבחינת הקשר בין דרך העבודה לכלי העבודה נמצא בכל אחד מהכלים, מגוון של צורות עבודה. בעקבות ניתוח עבודות הסטודנטים נמצאו ארבע סוגי שימוש בהערות ושלוש צורות שימוש בכלי הסימון. מבחינת עמדות הסטודנטים כלפי למידה המשלבת ספר אלקטרוני ממצאי המחקר מראים כי הסטודנטים גילו עמדות חיוביות במהלך כל המפגשים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
Pages13-23
Number of pages11
StatePublished - 2007

IHP Publications

 • ihp
 • College students
 • Electronic books
 • Learning
 • Pocket computers
 • Reading
 • למידה
 • מחשבי כף יד
 • סטודנטים
 • ספרים אלקטרוניים
 • קריאה

Cite this