מושג הילדות ומעשיות לילדים: מקרה מבחן: "כיפה אדומה"

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מחברת המאמר בודקת במאמרה את הזיקה בין מושג הילד בתרבות המערבית והאופן שבו תרבות זו מייצרת טקסטים של סיפורי עם לילדים. היא מוכיחה כיצד היווצרות והתגבשות מושג הילד והילדות יצר קיטוב בין הילד ועולם המבוגרים, קיטוב שהוליד גם ספרות עממית מעובדת וכתובה במיוחד לילדים. בדיקת הגרסאות השונות של סיפור "כיפה אדומה", ובעיקר ההשוואה בין הנוסח הצרפתי של פרו (המאה הי"ז) והנוסח הגרמני של האחים גרים (המאה הי"ט), מראה התאמה בין התקופות בהן נוצרות הגרסאות השונות ובין התפתחות מושג הילד: מתפיסת הילד כמבוגר קטן, או כמקור לשעשועים, לילד כישות בפני עצמה, שהמבוגר אחראי לחינוכו ולהתפתחותו הרוחנית.
Original languageHebrew
Title of host publicationעד עצם היום הזה (קובץ בעריכת תמר אלכסנדר)
Place of Publicationתל אביב
Publisherאופיר
Pages141-169
Number of pages29
StatePublished - 1993

IHP Publications

  • ihp
  • Children
  • Children's literature
  • Comparative literature

Cite this