מורים, תלמידים ורשתות חברתיות מקוונות: הילכו יחדיו?

אלונה פורקוש-ברוך, ארנון הרשקוביץ

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

אלונה פורקוש-ברוך וארנון הרשקוביץ מציגים סדרת מחקרים שקיימו בשנים האחרונות, ובהם שילבו פרדיגמות מחקר איכותניות וכמותיות ובחנו מדגם גדול של מורים ותלמידים בחינוך העל-יסודי. הם בוחנים במחקריהם יחסים בין מורים לתלמידים ברשתות החברתיות, משווים בין שתי קבוצות אוכלוסייה אלה ומציגים את עמדות הצדדים בנוגע לעצם התקשורת ולפרקטיקות הקשר הרצויות. עוד הם דנים בסוגיות אתיות מרכזיות העולות מקשר זה ועומדות לנגד עיניהם של קובעי המדיניות בתחום. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationחומות החינוך נפלו ברשת? (קובץ בעריכת ברוך שוורץ, חננאל רוזנברג, קריסטינה אסטרחן)
Place of Publicationתל-אביב
Publisherמכון מופ"ת
Pages221-242
Number of pages22
ISBN (Print)9789655301359
StatePublished - 2017

IHP Publications

  • ihp
  • Facebook (Electronic resource)
  • Learning
  • Online social networks
  • School children
  • Teacher-student relationships
  • Teachers
  • Teachers -- Professional ethics
  • Teaching

Cite this