מורים: להיות או לא להיות? (חברים של התלמידים בפייסבוק)

אלונה פורקוש-ברוך, ארנון הרשקוביץ

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

קובעי מדיניות מוטרדים מהשלכות קשרי מורים-תלמידים המשתמשים ברשתית החברתיות, כאשר לרוב התוצאה היא איסור על תקשורת כלשהי במדיה החברתית (למשל, בישראל). עם זאת, לא קיימת עדיין תשתית מחקרית מספקת לביסוס צעדים מסוג זה. המאמר מציג שני מחקרי גישוש איכותיים, בהם מעורבים 11 תלמידי החינוך העל-יסודי ועוד 5 מורים, אשר בוחנים את הקשרים בין תקשורת מורים-תלמידים בפייסבוק ויחסי מורים-תלמידים בכלל. הממצאים מצביעים על כך שיחסים בין מורים ותלמידים מישראל באמצעות הפייסבוק הינם בעיקרם השתקפות של היחסים ביניהם בכיתה; לעיתים, תקשורת זו מאפשרת למורים לספק תמיכה לתלמידים בהיבט האקדמי והרגשי. בפועל, התקשורת בין מורים לתלמידים היתה מוגבלת, אולם היא היתה שימושית עבור תלמידים מסוימים כאמצעי תקשורת זמין עם מוריהם, כמו גם עבור מורים על מנת לממש פנים שונים של האג'נדה החינוכית שלהם. בסך הכל, תלמידים ומורים היו בעלי תפיסות דומות לגבי תקשורת תלמידים-מורים ברשתות החברתיות. המקרים שבהם התקיימה תקשורת מסוג זה היו מועילים עבור שני הצדדים המעורבים. בהיותם מבוססי הסכמה של המורים ולרוב יזומים על-ידם, אנו מסיקים שמדיניות האוסרת על יחסים מסוג זה עשויה להיות הרסנית הן עבור מורים המוכנים להשתמש ברשתות חברתיות והן עבור תלמידיהם. (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
Pages159-165
Number of pages7
StatePublished - 2013

IHP Publications

  • ihp
  • Facebook (Electronic resource)
  • Online social networks
  • Teacher-student relationships
  • מורים ותלמידים
  • פייסבוק
  • רשתות חברתיות באינטרנט

Cite this