מוצא ומעמד בישראל

משה הרטמן, חנה איילון

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

"בחברות מודרניות רבות קיימים קשרי גומלין בין הריבוד המבוסס על תנאים כלכליים, כוח חברתי ויוקרה לבין ריבוד שיסודו שיוכי יותר והמבוסס על ההשתייכות האתנית של קבוצות מסוימות בחברה". השאלה העיקרית במחקר הנסקר במאמר נוגעת להיווצרותו ולקיומו של ריבוד אתני בישראל וליחסי הגומלין בין ריבוד זה לבין הריבוד החברתי-כלכלי המבוסס על עיסוק, השכלה, הכנסה וכד'. במפורש יותר השאלות הן: 1) האם המעמד החברתי-כלכלי (נמדד על פי משתנים הישגיים) הנמוך של קבוצות אתניות מסוימות הנו תוצאה של ריבוד אתני בישראל? 2) האם קיימים משתני ריבוד שיוכיים אחרים מלבד גורם המוצא האתני המשפיעים על המעמד החברתי-כלכלי?
Original languageHebrew
Pages (from-to)124-139
Number of pages16
Journalמגמות: רבעון למדעי ההתנהגות
Volume21
Issue number2
StatePublished - 1975

IHP Publications

  • ihp
  • Ethnic groups
  • Israel -- Social conditions
  • Social stratification

Cite this