מוצא אתני וזהות בחברה היהודית בישראל

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

בפרק זה אנו חוקרים את הביטויים של זהות אתנו-לאומית מורכבת בקרב האוכלוסייה היהודית בישראל מפרספקטיבה של הגירה ושילוב. באמצעות נתונים שנאספו ממדגם של מעל 4,000 מרואיינים, המייצג אוכלוסיית בני 15 ומעלה בשנים 2015/16 אנו חוקרים את הבחירות הסובייקטיביות של קטגוריות מוצא ולאום בקרב דורות הגירה שונים. בהקשר זה אנו בוחנים השערות בנוגע לקשר בין הגדרת אתניות "אובייקטיבית", המבוססת על יבשת המוצא, לבין האופן שבו מרואיינים עצם מגדירים את זהותם האתנית והלאומית. ממצאי המחקר מלמדים על העדפתם של היהודים בישראל להגדיר את מוצאם במושגים מכילים כגון ישראלי או יהודי. זאת על פני הגדרות אתנו-תרבותיות פרטיקולריות. עם זאת, הבחירה בין "ישראלי" ל"יהודי", כמאפיין אתנו לאומי ראשון, משתנה בהתאם לדור הגירה, מעמד חברתי-כלכלי, מידת דתיות ונטייה פוליטית. ממצאי המחקר מובילים לכמה תובנות: ראשית, הם מצביעים על המורכבות של זהות אתנית כמבנה רב שכבתי שבו זוויות פרטיקולריות אינן נעלמות אלא מקוננות בתוך זהויות רחבות ומשמעותיות יותר. שנית, הממצאים מלמדים כי גם נוכח שינויים תרבותיים משמעותיים, מהגרים וצאצאיהם רואים בזהויות אתניות פרטיקולריות מרכיב חשוב בזהות הכוללת שלהם. שלישית, נישואים "מעורבים" (כאשר בני הזוג אינם מאותו מוצא דמוגרפי-גאוגרפי) שוחקים את הזהויות הפרטיקולריות, וצאצאי נישואים אלה, יותר מאחרים, מחליפים זהויות פרטיקולריות בזהויות לאומיות מכילות (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationההד המזרחי במרכז הישראלי (קובץ בעריכת גיא אבוטבול-זלינגר)
Place of Publicationירושלים
Publisherכרמל
Pages280-302
Number of pages23
ISBN (Print)9789657805503
StatePublished - 2022

IHP Publications

  • ihp
  • Adolescence
  • Coming of age
  • Emigration and immigration
  • Ethnic identity
  • Israel -- Social conditions

Cite this