מופע-העצמי: פרפורמנס ארט וייצוג העצמי

Research output: Book/ReportBook

Abstract

"מה עושה השחקן בתיאטרון? - מגלם דמות; ומה עושה המבצע בפרפורמנס ארט? לשאלה זו מוקדש הספר שהוא עיון בשאלת ייצוג העצמי בפרפורמנס ארט בין-זמננו. הפרפורמנס ארט הוא אחת התופעות האמנותיות הייחודיות שצומחות בשלושת העשורים האחרונים של המאה ה-20. זהו תוצר של תהליך מתמשך באמנות המערבית ... אשר בו מועבר הדגש מהאובייקט (עבודת האמנות) אל פעולת היצירה וממנה אל היוצר עצמו, אשר אט אט מחליף את האובייקט והופך להיות למצע ולנושא היצירה ... הספר משרטט שתי מגמות עיקריות אשר הנן אופייניות לייצוג העצמי בפרפורמנס ארט: זו שצומחת בסוף שנות ה-60 אל תוך שנות ה-70 נטועה בתוך תפיסות מודרניסטיות והיא מכוונת לחשיפתה של זהות-עצמי אותנטית, נוכחת, שמסתתרת מתחת למסכות של זהות ותפקידים חברתיים. בשנות ה-80, ובצורה בולטת יותר בשנות ה-90, צומחת מגמה חדשה המפקפקת בקיומה של זהות אחת, מונוליטית ורציפה, והיא מחליפה את רעיון המקור ברעיון של ביצועיות. זו המגמה אשר בה מתמקד הספר ולגילוייה מוענק השם 'מופע עצמי' ... הספר מציע ניתוח ופרשנות ליצירתם של אמני פרפורמנס אשר מתמקדים בטשטוש הגבול בין אני לדמות, בין מבצע למבוצע, בין עצמי ממשי לדמיוני". -- מעטפת אחורית.
Original languageHebrew
Place of Publicationתל אביב
Publisherרסלינג
Number of pages246
StatePublished - 2014

Publication series

Nameהסדרה לאמנויות
Publisherרסלינג

DanaCode

 • DanaCode
 • 058500011194

ULI Keywords

 • uli
 • Art -- Philosophy
 • Arts, Modern -- 20th century
 • Body art
 • Performance art
 • Self-presentation in art
 • Art -- Analysis, interpretation, appreciation -- Art Philosophy
 • Beautiful, The
 • Beauty -- Art Philosophy
 • Art, Body
 • Body works (Art)

Cite this