מהשוואת העברית-המקראית לערבית בחיבור 'תַפְסִיר אלאַלְפאט' לאבּו אלפַרַג' הארון

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

אבו אלפרג' הכיר את השפה הערבית ואת ספרותה הדקדוקית היכרות קרובה מאוד. הוא סיגל את התיאוריה הדקדוקית הערבית הקלאסית, בעיקר מבית מדרשו של המדקדק הערבי הדגול אבן אלסראג, כדי לתאר את דקדוקה ותחבירה של לשון המקרא. במילים אחרות, הוא כתב את דקדוק לשון המקרא, אגב השוואה מפורשת לדקדוקה של השפה הערבית. . כך נהג אבו אלפרג', בעיקר בספרי הדקדוק שלו, אלמושתמל ואלכאפי, ואילו בתפסיר אלאלפאט ההשוואות הדקדוקיות הן מעטות יחסית, ועיקר ההשוואות לערבית הן השוואות סמנטיות. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)227-250
Number of pages24
Journalתעודה
Volumeכט
StatePublished - 2018

IHP Publications

  • ihp
  • Abu al-Faraj Harun ibn al-Faraj -- active 11th century
  • Arabic language -- Grammar
  • Hebrew language, Biblical
  • Translating and interpreting
  • אבו אלפרג', הארון אבן אלפרג' -- תפסיר אלאלפאט' אלצעבה פי אלמקרא
  • דקדוק ערבי
  • שפה עברית -- תקופת המקרא
  • תרגום ומקור

Cite this