מדיניות לשונית ונגישות להשכלה הגבוהה: פערים בין יהודים וערבים בישראל

יריב פניגר, חנה איילון

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר בוחן באופן ממוקד את ההשפעה של לימודי האנגלית על הנגישות להשכלה גבוהה בקרב קבוצות חברתיות שונות. בהתבסס על מדגם נרחב של נבדקים ובפיקוח על משתני מחקר אחדים מראים החוקרים כי השפה האנגלית בעבור תלמידים ערביים כשפה זרה שנייה, מהווה חסם להשתלבותם במערכת ההשכלה הגבוהה בהשוואה לתלמידים יהודים, שבעבורם זו שפה זרה ראשונה. לנוכח החשיבות והדרישה לשליטה בשפה האנגלית להצלחה בלימודים האקדמיים, מוצעים כמה כיוונים לפיתוח מדיניות לצמצום אי-השוויון בין יהודים וערבים בנגישות להשכלה הגבוהה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationדינמיות בהשכלה הגבוהה (קובץ בעריכת אודרי אדי-רקח ואורי כהן)
Place of Publicationתל אביב
Publisherהיחידה לסוציולוגיה של החינוך והקהילה ע"ש ישראל פולק, בית הספר לחינוך וחברה ע"ש חיים וג'ואן קונסטנטינר, אוניברסיטת תל אביב
Pages125-137
Number of pages13
StatePublished - 2016

IHP Publications

 • ihp
 • Arab students -- Israel
 • College students
 • Education, Higher
 • Educational equalization
 • English language -- Study and teaching
 • Palestinian Arabs -- Education -- Israel
 • School children
 • בחינות בגרות -- שפה אנגלית
 • חינוך גבוה
 • מיון מועמדים למוסדות חינוך
 • סטודנטים
 • סטודנטים ערבים בישראל
 • ערבים בישראל -- חינוך
 • שוויון הזדמנויות בחינוך
 • שפה אנגלית -- לימוד והוראה
 • תלמידים

Cite this