מדיניות חינוכית רב-לשונית חדשנית לישראל : דו"ח מסכם סופי

Research output: Book/ReportReport

Abstract

"הדו"ח שלהלן הוא פרי מחקר מקיף שבחן אתה מצב העדכני של מדיניות חינוכית רב-לשונית, תוך סקירת ההתפתחויות התיאורטיות, האמפיריות והיישומיות בתחום. התמקדנו במערכות חינוך במספר מקומות בעולם שם מתקיימים חידושים ומחקרים באשר למדיניות חינוכית רב-לשונית הישימים באופן פוטנציאלי להקשר הישראלי, וכן סקרנו את היוזמות הרב-לשוניות המתקיימות כיום במערכת החינוך הישראלית.
בהנתן העובדה כי מדובר בתחום חדשני, ולמרות העובדה כי תחום זה הולך ותופס מקום מרכזי יותר ויותר במקומות שונים בעולם (באירופה, בארצות הברית, באוסטרליה, במזרח הרחוק, באפריקה), ישנן הרבה מאד שאלות ואתגרים בלתי פתורים שאין עליהם מענה ברור, ובעיקר אין עליהם די מידע אמפירי. לפיכך, מטרת הדו"ח הנוכחי הייתה הן לסקור ולתעד את הקיים, והן להצביע על הבעיות האקוטיות הקיימות ביישומן של תכניות מסוג זה כדי להוביל לסדרת מחקרים אמפיריים שיבחנו שאלות אלה בהמשך."
Original languageHebrew
Place of Publicationתל אביב
Publisherאוניברסיטת תל אביב, בית הספר לחינוך על-שם חיים וג'ואן קונסטנטינר
Number of pages133
StatePublished - 2018

Keywords

  • Education, Bilingual -- Israel
  • Multilingual education
  • Multilingual communication
  • Intercultural communication
  • Education and state
  • חינוך ומדינה -- ישראל
  • תקשורת בין תרבותית
  • תקשורת רב-לשונית
  • חינוך רב לשוני
  • חינוך דו לשוני

Cite this