מדוע פעולה המיטיבה עם אדם יכולה בהחלט להפלותו – תגובה על מאמרו של פרופ' דני סטטמן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

במאמר זה אני מציע מסגרת אנליטית לדיון משפטי במושג ההפליה. טענתי הראשונה היא שהפליה עלולה להתממש בכל יחס פוגעני – ולאו דווקא אגב חלוקת טובין – על בסיס השתייכות קבוצתית. טענתי השנייה היא שהטבה רכושית עלולה בהחלט להוות הפליה אסורה משום שבמקרים מסוימים היא עלולה לפגוע בכבוד המוטבים. טענתי השלישית היא שהטבה רכושית עלולה להוות הפליה אסורה גם משום שהיא עלולה לפגוע פגיעה חברתית עמוקה בערך השוויון, ככל שהיא משקפת או מקבעת סטריאוטיפ בעייתי בדבר יכולות או רצונות שונים שיש למוטבים בהשוואה לאחרים. התשובה לשאלה אם במקרה מסוים אותו יחס פוגעני אכן מהווה (ולא רק עלול להוות) הפליה אסורה, תיגזר מתכלית החקיקה הרלוונטית החולשת על המעשה, ותביא בחשבון, בין היתר, את מידת הפגיעה, היקפה, האפשרות לנקוט אמצעים חלופיים שפגיעתם פחותה, הצדקות אפשריות לפגיעה וכן גורמים נוספים שרלוונטיים לפרשנות נכונה של דבר החקיקה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)283-314
Number of pages32
Journalעיוני משפט
Volumeמב
Issue number1
StatePublished - 2019

IHP Publications

  • ihp
  • Damages
  • Discrimination
  • Equality
  • Stereotypes (Social psychology)

Cite this