מבט מאקרו על המשק והחברה בישראל

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

המאמר סוקר את ההתפתחויות המאקרו-כלכליות במשק הישראלי בשנת 2012 ודן בהתפתחויות בתקציב הממשלה לאורך זמן ובהשוואה לארצות הברית. הנתונים לשנת 2012 ותחילת 2013 מצביעים על צמיחה סבירה של התוצר, על אבטלה יציבה ועל המשך הגידול בהשקעות, תוך שמירה על אינפלציה נמוכה. הפעילות המאקרו-כלכלית המשיכה לעמוד בצל ההאטה בעולם. חלה עלייה בגירעון הממשלתי, בפרט עקב ירידה בהכנסות ממסים. בניתוח המדיניות הפיסקלית לאורך זמן עולה כי כעת ישראל אינה חורגת מהתנהגותה ב-21 השנים האחרונות, אך היא עלולה להידרדר - לתוואי פיסקלי מסוכן. בה בעת קשה לראות איך תתקרב ממשלת ישראל ליעד גירעון של אחוז תוצר אחד, הנמצא על סדר היום של קובעי המדיניות כבר תקופה ארוכה. הפרק חושף כמה היבטים בעייתיים בניהול התקציב בישראל ומציג רעיונות לשינויים בהקשר זה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)69-87
Number of pages19
Journalדוח מצב המדינה
StatePublished - 2013

IHP Publications

 • ihp
 • Budget -- Israel
 • Budget -- Law and legislation -- Israel
 • Budget deficits
 • Economic development
 • Economic policy
 • Economic stabilization
 • Foreign exchange rates
 • Inflation (Finance)
 • Investments
 • Population
 • Unemployment
 • אבטלה
 • אוכלוסיה
 • אינפלציה
 • גרעון תקציבי
 • השקעות ומשקיעים
 • חוק הפחתת הגירעון, התשנ"ב- 1992
 • ייצוב כלכלי
 • מדיניות כלכלית
 • צמיחה כלכלית
 • שער חליפין
 • תקציב המדינה

Cite this