מבט מאקרו

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

הפרק סוקר את ההתפתחויות המאקרו-כלכליות במשק הישראלי בשנת 2010. הוא עומד על הפער בין המצב הטוב המשתקף באינדיקטורים השונים לפעילות השוטפת של המשק, לבין המצב המדאיג לנוכח הבעיות ארוכות הטווח, המאפיינות את המשק. הנתונים השוטפים מצביעים על גידול נאה בתוצר ובתעסוקה, על אבטלה נמוכה יחסית, על עודף בחשבון השוטף ועל אינפלציה סבירה. הבעיות ארוכות הטווח מתעוררות בשל השקעה נמוכה יחסית, תשתיות פיסיות המצויות בפיגור, ובעיות רבות בשוק העבודה, המקרינות לרעה על איכות ההון האנושי ועל פריון העבודה. הפרק דן גם בבעייתיות הרבה הכרוכה בכל ניסיון לשינוי המדיניות הפיסקלית, שהייתה עשויה לפעול לפתרון הבעיות הללו. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)19-48
Number of pages30
Journalדוח מצב המדינה
StatePublished - 2010

IHP Publications

  • ihp
  • Employment (Economic theory)
  • Fiscal policy
  • Israel -- Economic conditions
  • Macroeconomics
  • Stocks
  • Unemployment

Cite this