מבוא תיאורטי ושאלות מחקר: "הקבוצות השיתופיות" כקומונות וכ"תנועות חברתיות" וקשריהן לתנועות הנוער, לתנועה הקיבוצית ולאזורי פיתוח בחברה הישראלית

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המבוא התיאורטי פותח את הספר כולו בו: א. פירוט התיאוריות הרלוונטיות למחקר - מתחומי הקיבוץ והקומונאליות העולמית, "התנועות החברתיות", פעילות התנועה הקיבוצית באזורי פיתוח והיחס כלפיה בחברה הישראלית, תנועות הנוער והחינוך הערכי, הפוליטי והבלתי פורמאלי; ב. על פי תיאוריות אלה מופו הממדים העיקריים של המחקר במסגרת מודל תיאורטי תלת ממדי - תחומי החיים הקומונאליים x פנים הקבוצות ומה שמחוץ להן בתנועות הנוער, בתנועה הקיבוצית ובחברה הישראלית x הזמן, ההתפתחות ההיסטורית. כמו כן נסקרו ה"קטגוריות התיאורטיות החיצוניות" - נקודות המבט המחקריות, כפי שהן נראות מבחוץ; ג. פירוט שאלות המחקר, המבוססות על התיאוריות הקיימות ועל ניתוח מסמכים ודיונים בסוגיות המחקר בשנים 2001-2004. (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Title of host publicationהקבוצות השיתופיות בישראל
Editorsיובל דרור
Publisherיד טבנקין
Pages25-51
Number of pages27
ISBN (Print)9789652820983
StatePublished - 2008

IHP Publications

 • ihp
 • Communal living
 • Cooperation
 • התנועה הקיבוצית
 • קואופרציה
 • קומונות וקהילות שיתופיות
 • קיבוץ ועיירות הפיתוח

RAMBI Publications

 • rambi
 • Communities -- Israel
 • Kibbutzim -- Social aspects
 • Social movements -- Israel
 • Youth movements -- Israel

Cite this