מבוא: על טבעה הראשוני והמכונן של הרגולציה

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

אנו מציעים לקרוא את המאמרים שבקובץ כהזמנה לחשיבה מחודשת על רגולציה ועל יחסה למשפט. הגיוון הדוקטרינלי והדיסציפלינרי של המאמרים מכוון לפתוח פתח ולהשאיר מקום לאי־הסכמות ואף לעימותים באשר להמשגה הכללית של רגולציה, וזאת אף על פי שבחלק מהמאמרים ההמשגה אינה מפורשת אלא משתמעת בלבד. המשגה כללית של רגולציה רחבה יותר מהגדרה מסוימת שלה. הגדרות, מטבען, מתייחסות על פי רוב לשלל הרכיבים המאפיינים את הרגולציה, ואילו קובץ מאמרים זה מבקש באמצעות מגוון ההגדרות הפרטניות הללו לומר משהו גם על המובן הרחב שלה. שאלות ספציפיות כגון "מה אופי הנורמה הרגולטורית? אלו מוסדות מנפיקים נורמות רגולטוריות? מה הם מנגנוני האכיפה של נורמות רגולטוריות? מתי רגולציה רצויה ובאלו תחומים?" נגזרות מרעיונות מופשטים יותר בדבר רגולציה המבססים, בתורם, תפיסות כלליות כאלה. המאמרים בקובץ זה מאורגנים בשלושה שערים. הראשון, יסודות והצדקות, עוסק בהגדרות ובהצדקות העקרוניות לרגולציה, במטרותיה ובעיגוניה התאורטיים הרבים. בשער השני, מוסדות וצורות, מרוכזים מרבית המאמרים בספר, הדנים במוסדות הרגולציה ובאופנים שבהם היא פועלת. השער השלישי והאחרון, תמורות ותהליכים, עוסק בשינויים שמוסדות וכללים רגולטוריים עוברים, בתהליכים שגורמים לכך ובאלה שנגרמים בעקבות זאת. כל המאמרים נכתבו במיוחד לקובץ זה ואף נדונו בסדנה סגורה שערכנו לכותבים ובה הוצגו גרסאות מוקדמות שלהם. מהלך דו־שלבי זה אפשר לכותבים להתייחס לכתיבה של חבריהם ולנסות ולהתייחס לתמות משותפות
Original languageHebrew
Title of host publicationמסדירים רגולציה: משפט ומדיניות (קובץ בעריכת ישי בלנק, דוד לוי-פאור, רועי קרייטנר)
Place of Publicationתל-אביב
Publisherאוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן
Pages9-19
Number of pages11
ISBN (Print)9789659165841
StatePublished - 2016

IHP Publications

  • ihp
  • Delegated legislation
  • Law
  • משפט
  • רגולציה (מדיניות ציבורית)

Cite this