מבוא לפרוזודיה בדיבור

ורד זילבר-ורוד, הילה גרין

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

במאמר זה ניסו לדון בקצרה בהיבטים שונים בחקר הפרוזודיה בדיבור. הראו כי לפרוזודיה יש מגוון תפקידים, חלקם לשוניים גרידא ומהותם דקדוקית (כמו קביעת הטעם הלקסיקלי או הסרת דו-משמעות), חלקם פרא-לשוניים (העברת גישת הדובר, פרוזוריה בשירה) וחלקם חוץ-לשוניים (למשל, הנגנה שאופיינית לדיאלקט מסוים או לשפה מסוימת). במאמר זה גם הראו כי חקר הפרוזודיה אינו מתייחס רק למישור התאורטי, וכי הוא עשוי לתרום ליישומים טכנולוגיים (כמו פיסוק אוטומטי של דיבור). היבטים יישומיים כאלה דורשים ידע ספיציפי על השפה הנדונה, שזו סוגיה נוספת שפרק מבוא זה בא להאיר - הצורך בחקר הפרוזודיה של העברית המדוברת. כאמור, המרכיבים הפרוזודיים בדיבור הם אותם מרכיבים בכל השפות, אך השימוש בהם שונה משפה לשפה. לפיכך, חקירת הקריטריונים המשמעותיים לתפיסת יחידות פרוזודיות בעברית המדוברת, ולתפיסת כל ההיבטים הפרוזודיים האחרים שהוזכרו במאמר זה, חיונית להבנת השפה המדוברת ולשיח הבלשני על עברית מדוברת. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)73-98
Number of pages26
Journalתעודה
Volumeכז
StatePublished - 2016
Externally publishedYes

IHP Publications

  • ihp
  • Hebrew language -- Spoken Hebrew
  • Speech
  • Versification

Cite this