מאפייני השימוש ב-Twitter ככלי בתהליך הלמידה

גלית דוכן, ענת כהן

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מחקר זה עוסק בשימוש בטוויטר ככלי תומך בלמידת פנים אל פנים -F2F במסגרת המחקר נבחן כיצד שילוב של מסר טקסטואלי קצר המאפשר גם שילוב של קבצי מדיה עשוי לסייע לא רק במיתוג אישי-עסקי, אלא להוות קפיצת מדרגה פדגוגית -ארגונית המקדמת למידה. ייחודו וחשיבותו של מחקר פנומנולוגי זה ניכרים במיקוד בקבוצת גיל שטרם נחקרה (כיתה ט, N=20)בעיבוד הנתונים על ידי קידוד הציוצים וסיווגם לשימושים פדגוגיים, חברתיים, ארגון למידה וקשיים טכניים בשימוש בכלי. כמו כן, נבחנו מספר מאפייני תקשורת באופן שלא נחקר בהקשר של טוויטר ככלי למידה. תוצאות המחקר מצביעות כי התלמידים והמורה השתמשו במרחב הלמידה החדש בעיקר לצרכים פדגוגים כמענה לשאלות שניתנו בש"ב והעלאת פרטי מידע שמשיקים לנושא השיעור ומעוררים בהם עניין אישי. שימוש בטוויטר לארגון הלמידה סייע לייעל את הזמן המוקדש ללמידה F2F התבוננות ברצף הציוצים בתקופת המחקר מעלה תוכן לא מבוטל ולעיתים מפתיע על אף הגבלת 140 התווים וזה כשלעצמו מהווה עדות לכך, שניתן להשתמש בטוויטר ככלי למידה. האינטראקציה מורה-תלמיד בטוויטר הרחיבה את שעות הקבלה של המורה מעבר לשעות הלימוד ואפשרה, במידה מסוימת, לאמוד את הקשיים ותחומי העניין של תלמידיה. שימוש מושכל ומובנה בטוויטר עשוי לגשר על מגבלת זמן ומקום וליצור רצף למידה בין בית הספר לבית. (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
Pages80-87
Number of pages8
StatePublished - 2012

IHP Publications

  • ihp
  • Computer-assisted instruction
  • Learning
  • Teacher-student relationships
  • Twitter
  • הוראה ולמידה מתוקשבות
  • טויטר
  • למידה
  • מורים ותלמידים

Cite this