מאויב לאוהב: דרכו של ר' עקיבא שלום חיות מטולצ'ין מהתנגדות לחסידות

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

המאמר מוקדש לשחזור המעט הידוע על ר' עקיבא שלום חיות מטולצ'ין ולאימותם של המקורות השונים בין בדרך של עימות ובין בדרך של השלמה. המאמר סוקר תחילה את העובדות הוודאיות הידועות מתוך מורשתו הספרותית ששרדה ומתוך קשריו עם חכמי זמנו, ולבסוף דן בתיאוריו בספרות זיכרונות משפחתית ולוקלית מחד גיסא ובזיכרון החסידי מאידך גיסא, ומנסה לעמוד על המגמות שעיצבו את דימוייו המשתנים. דמותו של ר' עקיבא שלום חיות ועגלת חייו המפותלת, שבתחנותיה - התנגדות, למדנות, השכלה וחסידות - משקפות כמה מחוויות היסוד של החברה היהודית המסורתית במזרח אירופה במאה התשע עשרה.
Original languageHebrew
Title of host publicationמווילנה לירושלים
Subtitle of host publicationמחקרים בתולדותיהם ובתרבותם של יהודי מזרח אירופה מוגשים לפרופסור שמואל ורסס
Editorsדוד אסף, ישראל ברטל, אבנר הולצמן, חוה טורניאנסקי, שמואל פיינר, יהודה פרידלנדר
Place of Publicationירושלים
Publisherמאגנס
Pages43-70
Number of pages28
ISBN (Print)9654931311
StatePublished - 2002

IHP Publications

  • ihp
  • Chajes, Akiva Shalom
  • Jews -- History -- 19th century
  • היסטוריה יהודית -- עת חדשה -- מאה 19
  • חיות, עקיבא שלום

RAMBI Publications

  • rambi
  • Hasidism -- History
  • Jews -- History -- 1800-2000
  • חיות, עקיבא שלום

DanaCode

  • DanaCode

Cite this