לקראת מדיניות פיסקלית מאוזנת: אחריות תקציבית מול צרכים חברתיים

מנואל טרכטנברג, איתמר פופליקר

Research output: Book/ReportReport

Abstract

עבודה זו נערכה במקור לפני משבר הקורונה, ועל כן היא לא מתיימרת לתת מענה לאתגרים
הנוכחיים שניצבים בפני המשק הישראלי בגין משבר חמור זה. אולם, תהליכים ארוכי טווח
שהגיעו לידי בשלות ערב הקורונה, מחייבים ממילא הערכה מחדש של המדיניות הכלכלית
ששלטה עד אז. אנו נתייחס לתקופה הנוכחית בה ההתמודדות עם משבר הקורונה הנה
דומיננטית כתקופה חריגה מבחינת המדיניות הכלכלית, ונתמקד לא בה אלא ביום למחרת.
בהתאם לכך, מטרתה של העבודה הנה להציע מדיניות פיסקלית חדשה, אשר יהיה בכוחה
כדי לאזן טוב יותר בין שמירה על משמעת פיסקלית מחד, לבין מתן מענה הולם לצרכי החברה
בישראל. המתווה המוצע מציב שני יעדים, יעד חוב-תוצר ויעד הוצאה ציבורית-תוצר, אשר
יהיה על הממשלה לקבוע בתחילת כהונתה, ולאורם היא תבנה את התקציב מדי שנה כך
שתבטיח את השגתם תוך פרק זמן קצוב. יעדים אלה יוזנו לתוך שתי נוסחאות, אחת לכלל
.הוצאה ושנייה לקביעת גודל הגירעון השנתי, ומהן ייגזר ו גודל התקציב השנתי ונטל המס
Original languageHebrew
Place of Publicationחיפה
Publisherמוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
Number of pages41
StatePublished - 2020

Publication series

Nameכלכלה
Publisherמוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית

ULI Keywords

  • uli

Cite this