למידה מקוונת לא פורמלית באמצעות משאבים לימודיים פתוחים בעת משבר הקורונה

גיא כהן, ענת כהן

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

משבר הקורונה העולמי הוביל למגבלות ריחוק חברתי אשר פגעו בכלכלה העולמית, ותוצאותיהן, בין היתר, הן גל פיטורים רחב לצד הסתגלות לסביבת עבודה חדשה. כדי להתגבר על השלכות המשבר יש צורך בהכשרות מותאמות לצרכי השוק החדשים ולכללי ריחוק פיזי. מרבית המחקרים שעוסקים בלמידה מקוונת אינם מנותקים מההנחה כי קורסים מקוונים הם האמצעי העיקרי לכך. במחקר זה נתאר את הלמידה הלא פורמלית באמצעות משאבים לימודיים פתוחים בקרב מבוגרים, תוך ההבחנה בין מועסקות/ים למובטלות/ים, ובהתאם בין התפתחות מקצועית להתפתחות אישית. שאלון הופץ ברשתות החברתיות בתקופת הסגר וכלל שאלות סגורות ופתוחות בנוגע לסוג המשאבים הלימודיים הפתוחים שנבחרו לצורך למידה בעת משבר הקורונה, דפוס הפעילות בהם, התועלת הנתפסת מהם, והשינוי שחל בדפוס הפעילות בשל המשבר. הממצאים חשפו כי השימוש במשאבים לימודיים פתוחים עלה בשל המשבר, גם בקרב מועסקות/ים וגם בקרב אלו שאיבדו עבודתן/ם, אולם, ישנם הבדלים בין שתי הקבוצות בסוג המשאבים שנבחרו ובדפוס הפעילות בהם. בנוסף, אחוז גדול, בייחוד בקרב בעלי/ות אוריינות טכנולוגית נמוכה, מבוגרים, בעלי/ות שליטה נמוכה באנגלית ומשיבות/ים ללא רקע אקדמי, לא ביצע שימוש במשאבים. כמו כן, למרות שאפליקציות לשיחות ועידה בוידאו דורגו נמוך מבחינת התועלת הנתפסת, נצפתה עלייה בשימוש בהן שהביאה לשינוי באופן הלמידה המקוונת הלא פורמלית. עתה, נשאלת השאלה האם דפוס פעילות זה ימשיך ברגע שמגבלת הריחוק החברתי תוסר. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הדיגיטלי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ בעריכת: אינה בלאו, אבנר כספי, יורם עשת-אלקלעי, ניצה גרי, יורם קלמן, תרצה לוטרמן)
Place of Publicationרעננה
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה, מרכז המחקר לשילוב טכנולוגיות בהוראה ע"ש צ'ייס
Pages16 (2021), 205ע-213ע
Number of pages198
StatePublished - 2021

IHP Publications

  • ihp
  • קורונה (מחלה)
  • COVID-19 (Disease)
  • הוראה ולמידה מתוקשבות
  • Computer-assisted instruction
  • חינוך משלים
  • Compensatory education
  • מידע ברשת האינטרנט

Cite this