למידה מהצלחה בבתי ספר ערביים: מחקר אמפירי על פי תפיסת הורים

יסמין עבוד-חלבי, סאמי מיעארי

Research output: Book/ReportReport

Abstract

לסביבתו הקרובה של כל ילד — כלומר, המשפחה ובית הספר — תפקיד חשוב בהתפתחותו התקינה ובהצלחתו בלימודים. נוסף על האינטראקציה הישירה שלו עם משפחתו והוריו ועם בית הספר חשובים גם היחסים בין הוריו לבית הספר, ובייחוד דעתם על איכות הצוות החינוכי של בית הספר וההנהלה שלו, כפי שעולה מהמחקר הנוכחי. ספרות המחקר העוסקת בהצלחה הלימודית של ילדים, בייחוד תלמידים בבית הספר היסודי, מייחסת למעורבות ההורים בבית הספר משמעות רבה. על כן נבדק במחקר הנוכחי הקשר בין מאפייניהם של הורים שילדיהם לומדים בבתי ספר יסודיים ובין ההצלחה הבית ספרית. נבדקו מאפייני רקע של ההורים כגון מצב כלכלי, השכלה ותעסוקה ; מעורבות הורים, הון משפחתי, הון חברתי ; ודעתם של ההורים על איכות הצוות החינוכי וההנהלה של בית הספר. - מתוך התקציר
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherהמכון הישראלי לדמוקרטיה
Number of pages48
StatePublished - 2018

ULI Keywords

  • uli
  • Education -- Parent participation -- Israel
  • Palestinian Arabs -- Education (Elementary) -- Israel
  • Success in children

Cite this