למידה בזמן אמת ותמיכה בביצועים בסביבות ארגוניות באמצעות מערכת תומכת ביצוע -EPSS

ערן גל, רפי נחמיאס

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

EPSS הנה שיטה ללמידה בזמן אמת ותמיכה בביצועים המוטמעת בארגונים ב- 20 השנים האחרונות. השיטה קוראת לשילוב עבודה ולמידה באותו מקום ובאותו זמן באמצעות אספקת מידע וידע לגבי תהליך העבודה בהתאם לצורך ולמצב ספציפיים. עד כה בוצע מעט מחקר אמפירי בתחום להוכחת אפקטיביות השיטה. תוצאות המחקר מחזקות את יכולת השיטה לתמוך בביצועים אך אינן חד משמעיות לגבי יכולתה לאפשר סביבת למידה בזמן אמת. מטרת המחקר הנוכחי הנה לבחון את אפקטיביות הגישה הן לצרכי למידה והן לצרכי תמיכה בביצוע למול מספר מאפיינים ארגוניים בהם סביבות ארגוניות (סביבת עבודה למול סביבת למידה). המחקר נערך בחברת תקשורת גדולה המיישמת את הגישה בשנים האחרונות. במחקר לקחו חלק 294 נציגי שירות אשר נדגמו בסביבת העבודה והלמידה שלהם תוך ביצוע מטלות אוטנטיות לתפקידם. המחקר מגלה כי אפקטיביות השיטה תלויה בסביבה הארגונית וכן בוותק המשתמש. ממצא זה מאפשר בחינה מפוקחת יותר של תוצאות מחקרי עבר הקובעים עליונות מוחלטת של השיטה לעומת אחרים ששללו את אפקטיביות השיטה באופן מוחלט. המחקר מאפשר קביעת כללי פיתוח והטמעה עבור אנשי הלמידה והתפעול בארגון לאור התאמה בין קהלי יעד וסביבות לסוג EPSS. מסקנות המחקר מאפשרות בסיכומו של דבר דיון מחודש במקומה של השיטה במערך הלמידה והתמיכה הארגוני לאור מאפייני הארגון ומאפייני העובדים בו. (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
Pages112-123
Number of pages12
StatePublished - 2011

IHP Publications

  • ihp
  • Employees -- Training of
  • Information networks
  • Learning
  • Organizational learning

Cite this