למות ולהרוג בשביל מדינה (רב תרבותית)

Research output: Book/ReportBook

Abstract

"מתי רשאית מדינה לתבוע מאזרחיה למות למענה במלחמה? מתי רשאית מדינה לתבוע מחייליה להרוג את חייליה של מדינה אחרת במלחמה?על פי התיאוריה הפוליטית הליברלית, מותר למדינה לתבוע מאזרחיה להשתתף רק במלחמה של הגנה עצמית. אבל בישראל חיות קבוצות הסוברות שמותר למדינה לתבוע מאזרחיה להשתתף במלחמת ברירה, למשל מלחמה שמקורה בטעמים דתיים. התיאוריה הפוליטית והמשפט מכירים בשתי דוקטרינות המאפשרות לחיילים לסרב להשתתף במלחמה: אי-ציות אזרחי וסרבנות מצפון. כאשר המדינה תובעת מחיילים חילונים שירות בשטחים, היא תובעת מהם מוות והרג בשמן של תאולוגיות דתיות. חיילים כאלה צריכים ליהנות מהגנתה של דוקטרינה שלישית, "סרבנות מכוח תרבות": סרבנות לשרת שירות התובע מעשים מכוחה של תרבות שאינה חלק מהתרבות, מהזהות ומהאישיות של החייל." --
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherכרמל
ISBN (Print)9789657815618
StatePublished - 2023

Publication series

Nameפרשנות ותרבות : סדרה חדשה
Publisherכרמל

DanaCode

  • DanaCode
  • 024900511459

ULI Keywords

  • uli
  • Civil disobedience -- Law and legislation
  • Civil disobedience -- Israel
  • Conscientious objectors -- Israel
  • Government, Resistance to -- Moral and ethical aspects -- Israel
  • Law and ethics -- Israel
  • Liberty of conscience -- Israel

Cite this