להחזיר עטרה ליושנה: רפורמה מקיפה בכללי המשחק של הכנסת

מנואל טרכטנברג, איתמר פופליקר

Research output: Book/ReportReport

Abstract

מטרתו של מסמך זה להציע רפורמה מקיפה בכללי המשחק של הכנסת, החותרת לצמצם את התופעות השליליות שאנו עדים להן כיום בהתנהלותם של חברי הכנסת, וכתוצאה מכך לנסות ולהגדיל את מידת אמון הציבור במוסד הכנסת, שנמצא בשפל מזה שנים רבות. כל זאת תוך קידום נורמות של דיון אמיתי וחתירה להסכמה רחבה בין חברי הכנסת, כמו גם תיקון חלק מהליקויים המאפיינים את הליך החקיקה הנוכחי.

Original languageHebrew
Place of Publicationחיפה
Publisherמוסד שמואל נאמן למחקר מדינות לאומית
Number of pages32
StatePublished - 2020

Publication series

Nameחברה
Publisherמוסד שמואל נאמן למחקר מדינות לאומית

ULI Keywords

  • uli
  • Israel -- Keneset -- Decision making
  • Israel -- Keneset -- Powers and duties
  • Israel -- Keneset -- Reform
  • Israel -- Politics and government -- Study and teaching

Cite this