לדעת חכמה: מדע, רציונליות ותלמוד תורה

Research output: Book/ReportBook

Abstract

הספר מציג את הטקסטים התלמודיים, כטקסטים יחודיים, בכך שהם מתעדים תהליך של בירור נוקב ומתמשך, הנפרש על פני למעלה משבע מאות שנה. הספר מנסה לבחון את הטקסטים התלמודיים מנקודת ראייה מיוחדת של פילוסופית המדע, שכן מסקנותיו של הספר הן, כי בעלי התלמוד והמדרשים, בקשו לתעד מסכת לימוד הגיוניות, אשר דומות דמיון מפתיע לשיח המדעי, כפי שאנו מביניםם אותו היום. כמו כן, בניגוד למדעני העבר, עמד לעיני חז"ל טקסט, שבו, לדעתם נבחנות הנחות אלה בחינה פילוסופית נמרצת. טקסט זה הינו ספר קהלת.
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמכון ון ליר
Number of pages155
StatePublished - 1994

Publication series

Nameסדרת הקשרים
Publisherמכון ון ליר

ULI Keywords

  • uli
  • Judaism and science
  • Talmudic academies
  • Wisdom -- Biblical teaching
  • Science and Judaism
  • Academies, Talmudic
  • Wisdom in the Bible

Cite this