כתיבת מילים בנגלקסיה התפתחותית

איוונה נחמן-כץ, נעמה פרידמן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

האם דיסלקסית נגלקט היא ספציפית לקריאת מילים או שהיא מתבטאת גם בכתיבת מילים? האם דיסלקסית נגלקט מלווה תמיד גם בדיסגרפית נגלקט? במחקר הנוכחי נתייחס לסוגיה זאת, ונבחן האם ניתן לאתר דיסוציאציה בין נגלקט בקריאה לבין נגלקט בכתיבה, וכן נבחן את ההשפעה של דיסקלסית נגלקט בקריאה על הכתיבה. דיסלקסית נגלקט, או "נגלקסיה" ברמת מילה מתאפיינת בקושי בהפניית הקשב לאותיות באחד מהצדדים של המילה, בדרך כלל בצד השמאלי. כתוצאה מכך, הקריאה כרוכה בהשמטה והחלפה של אותיות בצד המוזנח של המילה (וכך המילה "שלט" יכולה להיקרא כ"של" או "שלח"). נשאלת השאלה, האם הנגלסיה מלווה גם בהפרעה בכתיבת מילים, שבה הנבדקים מזניחים את האותיות בצד השמאלי של המילה? אין בספרות עד כה מחקרים על האינטראקציה בין נגלסיה לבין דיסגרפית נגלקט, המשווים באופן מפורט בין הביצועים בקריאה ובכתיבה. במחקר זה השתתפו 21 נבדקים בעלי נגלקסיה התפתחותית בגילאי 7 עד 21. הם נבדקו במטלות של קריאה קולית ובמטלות כתיבה שונות: הכתבה, הכתבה ללא משוב חזותי, שיום בכתב, הקלדה במחשב, העתקה, העתקה מעוכבת ואיות בעל פה להכתבה. לכל הנבדקים שהשתתפו במחקר יש דיסלקסית נגלקט התפתחותית שמאלית ברמת מילה, שגורמת להזנחת האותיות השמאליות, האחרונות, של המילה בקריאה. הממצאים הראו כי ל-16 מהנבדקים יש בנוסף גם דיסגרפית נגלקט שגרמה להזנחת האותיות השמאליות גם בכתיבה. מנגד, ל-5 נבדקים אין דיסגרפית נגלקט אך ניתן לראות אצלם השפעה הנגלקסיה בקריאה, על הכתיבה: הנגלקט בקריאה גרם לכך שכאשר הם קראו את שכתבו בזמן הכתיבה, הם עשו טעויות הזנחה של החלק השמאלי של המילה שכתבו, אך כאשר מנענו מהם את בקרת הקריאה על הכתיבה, כשלא ראו מה שכתבו, הם עשו פחות טעויות נגלקט בכתיבה. השפעה נוספת של הקריאה הפגועה על הכתיבה התבטאה באותיות סופיות. הנבדקים עם דיסלקסית נגלקט ללא דיסגרפית נגלקט התקשו לזהות אותיות סופיות. כתוצאה מדיסלקסית הנגלקט שלהם, מאחר שאותיות אלה תמיד נמצאות בצד המוזנח של המילה. כתוצאה מכך, גם בכתיבה הם החליפו אותיות סופיות לאותיות תואמות על פי צליל או לאות סופית אחרת, אך לא עשו טעויות אותיות בכתיבה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)119-141
Number of pages23
Journalשפה ומוח
Volume9
StatePublished - 2010

IHP Publications

  • ihp
  • Dyslexia
  • Errors
  • Reading disability
  • Writing
  • דיסלקציה
  • טעויות
  • כתיבה
  • לקות קריאה
  • נגלקסיה

Cite this