כרוניקה של אכזבה: אינטגרציה בין ערבים ליהודים בבית ספר יסודי

נטלי לוי, יוסי שביט

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

"ויצמן" הוא בית ספר יסודי ממלכתי עברי השוכן בשכונת לב יפו, שכונת מגורים יהודית-ערבית מעורבת. המאמר פורש את פרטי המקרה של בית הספר בשנים 2000–2011, ובמיוחד לאחר שנת 2007, ומנסה לבדוק מה עלה בגורל השילוב בין יהודים לערבים בבית הספר. בניגוד להקשרים אחרים, שבהם שילוב של קבוצות אתניות מכוון מגבוה ונועד לקדם אינטגרציה חברתית ביניהן, במקרה שלפנינו צמח השילוב מהשטח מכוח הנסיבות. אנו מכנים אותו "אינטגרציה נסיבתית". הציר המרכזי של ההתפתחויות בבית הספר הוא השינוי הדמוגרפי שמתרחש בשכונה זה עשורים אחדים: שיעור התושבים הערבים בה הולך וגדל. מסיבות שונות, רבים מבין התושבים הערבים מבקשים להעניק לילדיהם חינוך עברי. על רקע זה הממסד החינוכי, הן הארצי והן העירוני, שואף לשמר את בית הספר כמוסד עברי אך נמנע מלנקוט מדיניות הרשמה מפלה כלפי ערבים. במהלך התקופה נוסו כמה אסטרטגיות חלופיות, אך כולן נכשלו במידה כזו או אחרת. לטענתנו, הכישלונות נובעים מהמתח שבין הגדרת המדינה כיהודית להגדרתה כדמוקרטית, מתח המייצר חוסר החלטיות לגבי אופיו של בית הספר וגורם לשטח לנהל את עצמו. כמו כן מצאנו כי קבוצות ההורים השונות אינן פועלות ממניעים לאומיים גרידא. לקהילות השותפות בבית הספר יש שיקולים רבים, מעמדיים, תרבותיים ודתיים, הקוראים תיגר על התפיסה הדיכוטומית-לאומית המקובלת. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)7-30
Number of pages24
Journalסוציולוגיה ישראלית: כתב-עת לחקר החברה הישראלית
Volumeט"ז
Issue number2
StatePublished - 2015

IHP Publications

 • ihp
 • Educational equalization
 • Jaffa (Tel Aviv-Yafo, Israel)
 • Jewish-Arab relations
 • Multicultural education
 • Social isolation
 • התבדלות חברתית
 • חינוך לרב-תרבותיות
 • חינוך משותף ליהודים וערבים
 • יהודים וערבים
 • יפו (יישוב עירוני) -- שכונות
 • שוויון הזדמנויות בחינוך

Cite this