כלי להערכת תהליכי הוראה ולמידה באתרי קורסים: מתודולוגיה של כריית נתונים

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

סביבות למידה מקוונות מזמנות אתגרים רבים לחינוך בכלל ולהוראה האקדמית בפרט. בעת השימוש בסביבות אלו נאסף מידע אודות המשתמשים ופעילותיהם בכל רגע נתון. מידע זה, הכולל נתונים אמפיריים אודות התהליכים המתרחשים בסביבת הלמידה (כדוגמאת אתר הקורס), מתועד ונשמר באופן אוטומטי בקבצי לוג (Log-files). באמצעות טכניקות של כריית נתונים ברשת (Web-mining) ניתן לחלוץ נתונים אלו ולספק מידע החיוני בהערכת תהליך ההוראה המקוונת כמו גם להעניק את ההזדמנות להתחקות אחר עקבותיו של הלומד. מתודולוגיית כריית הנתונים חודרת לתחום המחקר החינוכי בכלל ולהוראה המקוונת בפרט והינה בעלת פוטנציאל לשיפור ההוראה, תוך סיוע למרצים, למפתחים ולקובעי מדיניות בתהליך קבלת ההחלטות. עד כה נערכו מחקרים רבים לבדיקת השימוש במערכות למידה מקוונות, אולם מעטים התמקדו בנתונים הנאספים בקבצי לוג. מחקר זה עוסק בפיתוח כלי להערכת התהליכים המקוונים המתקיימים באתרי הקורסים, במטרה לשפר את סביבות הלמידה המקוונות ולסייע בתהליך קבלת ההחלטות בתחום. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהכנס הארצי השנתי השמיני 2010 של מיט"ל (קובץ בעריכת יואב יאיר ואלי שמואלי)
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה
Pages92-96
Number of pages5
StatePublished - 2010

IHP Publications

  • ihp
  • Computer-assisted instruction
  • Education, Higher
  • Educational tests and measurements
  • הוראה ולמידה מתוקשבות
  • חינוך גבוה
  • מדידה והערכה בחינוך

Cite this