כיצד מתפתחים דיני החוזים של ישראל?

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר מבקש לבחון אם יש עסקה חוזית מסוימת שעל גבה מתפתחים דיני החוזים של ישראל. בחינה זו נעשית באמצעות מחקר אמפירי המבוסס על כל פסקי-הדין של בית-המשפט העליון העוסקים בחוזים אלה שפורסמו בקובץ פסקי הדין (פד"י) בשנים 1948-2008. מן המאמר עולה כי אף שדיני החוזים של ישראל חלים על מספר גדול של סוגי עסקות, הם מתפתחים בפועל על גבה של עסקת המקרקעין, אשר ייצוגה בפסיקתו של בית-המשפט העליון גבוה באופן משמעותי מייצוגם של הסוגים האחרים של עסקות מסחריות. ממצא זה מעורר שאלה תורת-משפטית מרכזית: באיזו מידה המשפט הישראלי מצליח להחיל על העסקות החוזיות המובאות לפניו דוקטרינות וכללים ספציפיים המתאימים להן, ובכך להימנע מטעויות נורמטיביות כאשר הוא מתמודד עם מציאות מגוונת ועשירה באמצעות מערכת דינים אחידה?
Original languageHebrew
Pages (from-to)527-563
Number of pages37
Journalעיוני משפט
Volume34
Issue number2-3
StatePublished - 2011

IHP Publications

 • ihp
 • Business
 • Commercial law
 • Contracts
 • Contracts for deeds
 • Judgments
 • דיני חוזים
 • דיני מסחר
 • עסקות
 • עסקות מקרקעין
 • פסיקה (משפט)

Cite this